Bībeles lasīšanas plāns 2022. gadam

Lasījums martā

Lasījums martā

Bookmark the permalink.

Comments are closed.