Lielā Lūdzamā diena 2. martā

Draudze un draudzes draugi!
Uzaicinu Jūs uz “Lielās Lūdzamās dienas” lūgšanām
mūsu baznīcā jau rīt, 2. martā, plkst. 19.00, Mātera ielā 54.
Nāksim kopā, pēc jūsu spējām, uz darīsim to, ko “Lielā Lūdzamā diena” aicina. Pateiksimies Dievam Jēzus Vārdā un lūgsim Dievam Jēzus Vārdā. Uz tikšanos jau rīt!

“”Lielā Lūdzamā diena” ir īpaša svinama diena, ko Baznīca kopā ar valsti ir noteikusi pastiprinātai dievlūgšanai, svētcerei, grēknožēlai un atgriešanai, reizēm arī pateicībai. Jau Babilonijā un citur bija paradums lielu nelaimju gadījumos noteikt lūdzamās dienas dažādiem nožēlošanas rituāliem un lūgšanām, kas tieši ietekmētu dievību un pamudinātu viņu novērst nelaimi, kā tas redzams, piemēram, Jonas grāmatas 3. nodaļā. Līdzīgi ir rīkojušies arī Israēla tautas vadītāji. Kristietībai kļūstot par valsts reliģiju, līdzīga rīcība sākās arī kristīgās valstīs, piemēram Teodosija Lielā un Kārļa Lielā laikā. Visvairāk lūdzamo dienu prakse ieviesās kara un posta laikos. Sākumā tādas lūdzamās dienas bija vienreizējas, ārkārtējas, bet tās mēdza pārvērsties par pastāvīgām, ik gadus svinamām.”

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.