Jauniešu salidojums 2024.03.16

Jau ceturto reizi aicinām kopā draugus no dažādām draudzēm, konfesijām un pilsētām, lai kopā pielūgtu un piedzīvotu Jēzu, iegūtu jaunas un stiprinātu senākas draudzības, mācītos un saprastu, kā varam kļūt Dievam tīkami.</p>
											</div><!-- .entry-content -->


					<div class= This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.