Pārdomas par Bībeles lasījumu jūnijā

Bībeles lasījums pēdējos piecos mēnešos ir devis iespēju kā draudzei kopīgi un vienlaicīgi pārdomāt Dieva vārdu. Šāda veida lasīšana mani ir stiprinājusi brīžos, kad nevar regulāri apmeklēt draudzes sanākšanas. Tā ir arī devusi atbalsta sajūtu, zinot, ka citi lasa to pašu konkrētajā dienā un ticu, ka notiek aizlūgšanas vienam par otru.
Jūnija Bībeles lasījumā mēs pārdomājām Apustuļu darbos aprakstītos notikumus. Apustuļu darbos aprakstītie notikumi palīdz ieraudzīt praktisko sekošanu Jēzum Kristum. Pārdomājot pirmās draudzes savstarpējās attiecības, mēs varam redzēt tādu pašu cilvēcīgumu kā tagadējā draudzē. Daudzi notikumi Apustuļu darbos norāda par cilvēka grēcīgumu. Tomēr tas, ko mēs varam pārdomāt un censties pielietot savās dzīvēs ir tā daļa, kas nāk no Dieva un kalpo citiem.
Labākā došana. Apustuļu darbu 3. nodaļā Pēteris un Jānis vienkārša ziedojuma vietā sniedz labāko, ko viņi ir saņēmuši – dziedināšanu caur Jēzu Kristu: “Sudraba un zelta man nav; bet, kas man ir, to es tev dodu: nacarieša Jēzus Kristus Vārdā – staigā!” Mums bieži var nebūt lietas un padomi, ko dāvāt kādam grūtā brīdī, bet mums vienmēr ir Jēzus Kristus patiesība (dziedināšana, brīvība, mierinājums, aizlūgums, uc.), ko otram dot.
Rūpes par otru. Cauri Apustuļu darbu lasītajam mēs redzam, ka apustuļi devās kalpot un sludināt evaņģēliju tur, kur Dievs tos aicināja. Bet atturējās doties tur, kur Dievs tiem aizliedza sludināt. Visur, kur apustuļi bija sludinājuši un cilvēki bija atgriezušies pēc tam tika kopīgi pavadīts laiks vai nosūtīti kādi, kas palika pamācīt un atbalstīt jaunajā ticības dzīvē. Arī paši apustuļi 15:36 saka: “Iesim atkal un visās pilsētās, kur Tā Kunga vārdu esam sludinājuši, apraudzīsim brāļus, kā tiem klājas!” Cik gan svarīgi turpināt rūpēties gan par tiem, kas tikko ir atgriezušies, gan par tiem, kas ticības dzīvē ir jau ilgāku laiku, jo Jēzus Kristus patiesību vajag mums katram, neatkarīgi no noietā ticības ceļa garuma.
Lai turpmākais lasījums iedrošina katru no mums pildīt to, ko Dievs mums aicina darīt. Lai varam būt par iedrošinājumu un liecību apkārtējiem.

Pārdomas sagatavoja Dana Gintere.

One Response to Pārdomas par Bībeles lasījumu jūnijā

  1. Pingback: Bībeles lasīšanas plāns 2021 “LASĪSIM KOPĀ” | Jelgavas Baptistu draudze