Galvenā informācija

Mūsu kontakti:

Mācītājs Mārcis Zīverts / tālrunis 26445107, e-pasts marcis.ziverts@gmail.com

Sludinātājs Ainārs Ginters / tālrunis 26885972, e-pasts ainars.ginters@gmail.com

Draudzes kanceleja / tālrunis 26445107, e-pasts jbdraudze@gmail.com

Draudzes regulārās aktivitātes nedēļas laikā:

Svētdienās:

11:00 Dievkalpojums

Svētdienasskola notiek dievkalpojuma laikā bērniem no 3-13 gadiem . Vecākiem ir iespēja piedalīties nodarbībās, būt līdzās savam bērnam.

2. un 4. svētdienās pēc dievkalpojuma un sadraudzības liecību laiks

Trešdienās:

9:00 Lūgšanu svētbrīdis baznīcas lielajā zālē.

19:00 Lūgšanu svētbrīdis baznīcas lielajā zālē.

Ceturtdienās:

Vīru vakars plkst. 19

Kora mēģinājums plkst. 18:30

Aizlūgšanu pieteikumus sūtīt uz e-pastu: jbdaizlugsanas@gmail.com vai atsūtīt mācītājam 26445107 

Piektdienās:

13:00 dievnama pagalmā tiek izsniegta maize un silts ēdiens maznodrošinātajiem. Ir ziedošanas un kalpošanas iespējas! Tālrunis 25972505 Brigita.

19:00-20:00 Jauniešu vakari “Pagrieziena Punkts” vecumā no 14-2x gadiem. Draudzība, sporta spēles, našķi, mūzika, dziesmas, sarunas, komandu spēles, pārdomas no Bībeles, lūgšanas.

Jelgavā, Mātera ielā 54

 

Atbildēt