Galvenā informācija

Mūsu kontakti:

Mācītājs Mārcis Zīverts / tālrunis 26445107, e-pasts marcis.ziverts@gmail.com

Sludinātājs Ainārs Ginters / tālrunis 26885972, e-pasts ainars.ginters@gmail.com

Draudzes kanceleja / tālrunis 28399174, e-pasts jbdraudze@gmail.com

Draudzes regulārās aktivitātes nedēļas laikā:

Svētdienās:

10:00 Svētdienas rīta svētbrīdis

11:00 Dievkalpojums

Svētdienskola notiek dievkalpojuma laikā dažādām vecuma grupām. Vecākiem ir iespēja piedalīties nodarbībās, būt līdzās savam bērnam. 

Pirmdienās:

19:00 Nodarbības mazajās grupās


  • Sievietēm – 1. un 3. pirmdienā draudzes kancelejas ēkā 1.st.; Ilze Strikmane t. 29335130 un Drosma Baltruma t. 29681479

  • Vīriešiem – pirmdienās draudzes kafejnīcas telpā plkst. 19:00, Andris mob. 22003325 Ieeja no sētas puses.

Trešdienās:

19:00 Lūgšanu svētbrīdis baznīcas lielajā zālē. Bībeles studija iepriekš piesakoties pie sludinātāja Aināra Gintera

Aizlūgšanu pieteikumus sūtīt uz e-pastu: jbdaizlugsanas@gmail.com vai atsūtīt mācītājam 26445107 

Piektdienās:

13:00 dievnama pagalmā tiek izsniegta maize un silts ēdiens maznodrošinātajiem. Ir ziedošanas un kalpošanas iespējas! Brigita tel. 25972505

16:00-17:30 Pusaudžu nodarbības “Lielākais Ceļojums.” Vecumā no 9-13 gadiem. Mēs draudzējamies, spēlējam tematiskas spēles, našķojamies, pārrunājam Bībeles stāstus un lūdzam Dievu.

18:00-20:00 Jauniešu vakari “Pagrieziena Punkts” vecumā no 14-2x gadiem. Draudzība, sporta spēles, našķi, mūzika, dziesmas, sarunas, komandu spēles, pārdomas no Bībeles, lūgšanas.

Sesdienās

neregulāri plkst. 8:00 vīru brokastis.

Jelgavā, Mātera ielā 54

 

Atbildēt