Mūsu draudzes dievnama durvis Baznīcu naktī atvērtas ikvienam!

Ar viesmīlīgu atvērtību, brīvā gaisotnē ikvienam viesim piedāvājam iespēju gūt ieskatu Jelgavas baptistu draudzes dzīves norisēs, kalpošanas jomās, baptistu  konfesijas pamatvērtībās. Būs iespēja ieklausīties Dieva vārdā, baudīt muzikālos priekšnesumus un pielūgsmes mūziku, saņemt aizlūgšanas un atbildes uz daudziem jautājumiem.

PROGRAMMA

19.00 Atklāšanas uzruna
19.1521.15

22.00

Ekskursijas „Jelgavas baptistu draudzes dievnams un cilvēki tajā” Iespēja izstaigāt dievnama telpas, uzklausīt stāstījumu par draudzes 142 gadu pastāvēšanas vēsturi, uzzināt interesantus faktus. Iespēja apskatīt kristību baseinu un kristību tērpus, uzzināt kā notiek kristības baptistu konfesijā.
19.15 – 22.00 Grāmatu galds no grāmatnīcas „Amnis” Iespēja iegādāties kristīgo literatūru, mūziku un dāvanas.
19.15 – 22.00 Aktivitāšu punkts bērniem – Tevi gaida piepūšamās atrakcijas un radošās darbnīcas! Aktīva darbošanās pagalmā un radošās darbnīcas svētdienskolas telpās.
19.15 –22.00 Aktivitāšu punkts – Sieviešu kalpošana Tikšanās un sarunas, iespēja nogaršot garšīgu zupu un citus gardumus.
19.15 –22.30 Aktivitāšu punkts – vīru runas un darbi „Vai baznīca ir priekš vīriem?” Sarunas un darbošanās – grils, desiņas, novuss, riepu serviss, dambrete.
19.15 –22.30 Aktivitāšu punkts – Ielūdz jaunieši Galda spēļu turnīrs un sarunas.
19.1520.15 Aktivitāšu punkts –svētdienskolas nodarbība „Dievs rotaļā” (Godly Play). Iespēja piedalīties nodarbībā, balstītu Montessori izglītības tradīcijā. „Dievs rotaļā” palīdz bērnam piedzīvot Dievu, nevis iemāca tikai faktus par Dievu.
19.1521.15 Aktivitāšu punkts – Fotoorientēšanās „Meklē un atradīsi!” Iespēja dievnama apkārtnē pēc fotoattēliem meklēt un atrast…
20.30 Koncerts „Kas Viņš?”’  Ārzemju un latviešu komponistu V.Baštika, Ē.Ešenvalda, A.Keina mūzika, dzejas un prozas lasījumi / Draudzes koris un mūziķi M.Treijs, E.Šķerbergs, A.Šķerbergs, G.Majevskis, diriģente M.Caune
21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”.Kopīga lūgšana visās baznīcās Lūcija Garūta “Mūsu Tēvs debesīs”/ Draudzes koris 
22.30 –24.00 Gaisma tumsā” – slavēšanas dziesmas un mūzika. Bībeles lasījumi.Lūgšanas – par mieru pasaulē; par Latviju un tautu; par Jelgavu.

Aizlūgšanas par tevi un mani.

 

 

 

 

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Maijā jauniešu vakarā ReStarts tēmas par attiecībām!

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Vecāku pēcpusdiena 27. februārī

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

2015. gada decembris

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Elīnas Ūbeles misija Malmē, Zviedrijā

Jau novembra sākumā Elīna Ūbele dosies misijas darbā uz Malmi Zviedrijā, kas ir viena no vissekulārākajām valstīm pasaulē – mazāk kā 1% Malmes iedzīvotāju ir kristieši. Šīs misijas mērķis ir sludināt labo vēsti Malmē dzīvojošajiem studentiem un aizsniegt viņu sirdis ar Jēzus mīlestību. Lai šo nodomu varētu realizēt, tad Elīna kā daļa no starptautiskās kristiešu organizācijas Students For Christ Europe komandas kopā ar vietējo vasarsvētku draudzi uzsāks veidot kristīgu studentu biedrību. Lai šo misijas darbu veiktu, Elīnai pašai ir jāparūpējas par savu personīgo un ministrijas finansiālo atbalstu. Arī Tu vari atbalstīt šo misiju ar savām lūgšanām un ziedojumiem!
LV bankas konta dati – Elina Ubele LV11HABA0551021709583
NL bankas konta dati – NL48INGB0748152105 un BIC INGBNL2A uz E Ubele, Maastricht (NL)

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

REstarts

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Brīnumi notiek…

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Velobrauciens

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Vasaras Bībeles Skola

Labdien bērni un vecāki. Šogad Vasaras Bībeles skola saucas “Brīnumainā sala” – brīnišķīga iespēja iepazīt Jēzu un pavadīt jauku laiku ar citiem bērniem. Būs rokdarbi, našķi, sports, mūzika un Bībeles stāsti.
Šogad vecāku vakars – iespēja redzēt, ko bērni visu nedēļu ir darījuši, notiks 6.augustā plkst. 18.30. Esiet mīļi aicināti.

Šeit ir iespēja saņemt anketu, kuru jāaizpilda vecākiem/ aizbildņiem un 3. augustā (vai līdz tam) jāatnest VECĀKU PARAKSTĪTA, uz Vasaras Bībeles skolu. Anketu būs iespējams arī aizpildīt uz vietas.

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Baznīcu nakts

Līdzās 145 baznīcām visā Latvijā, Jelgavas baptistu draudze piedalīsies Baznīcu naktī, 5. jūnijā no plkst. 18-23 atverot dievnama durvis un aicinot Jelgavas iedzīvotājus un viesus iepazīt mūsu draudzi, tās 140 gadu garo vēsturi, darbību un kalpošanu šodien.

 

Programmā:

18:00 – Zvanu mūzikas koncerts

19:00 – Ieskats draudzes vēsturē, vēsturiski attēli, muzikāla svētdienskolas programma

20:00 – Klaviermūzika – pianists Māris Treijs, teatralizēts jauniešu uzvedums, instrumentālā mūzika draudzes mūziķu izpildījumā

21:00 – Draudzes kora muzikāls priekšnesums „Draudze cauri gadu desmitiem” – vēsture, dziesmas

22:00 – 23:00 Vakara sarunas pie tējas, aizlūgšanas, mūzika

 

Posted in Bez tēmas | Leave a comment