Maijā jauniešu vakarā ReStarts tēmas par attiecībām!

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Vecāku pēcpusdiena 27. februārī

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

2015. gada decembris

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Elīnas Ūbeles misija Malmē, Zviedrijā

Jau novembra sākumā Elīna Ūbele dosies misijas darbā uz Malmi Zviedrijā, kas ir viena no vissekulārākajām valstīm pasaulē – mazāk kā 1% Malmes iedzīvotāju ir kristieši. Šīs misijas mērķis ir sludināt labo vēsti Malmē dzīvojošajiem studentiem un aizsniegt viņu sirdis ar Jēzus mīlestību. Lai šo nodomu varētu realizēt, tad Elīna kā daļa no starptautiskās kristiešu organizācijas Students For Christ Europe komandas kopā ar vietējo vasarsvētku draudzi uzsāks veidot kristīgu studentu biedrību. Lai šo misijas darbu veiktu, Elīnai pašai ir jāparūpējas par savu personīgo un ministrijas finansiālo atbalstu. Arī Tu vari atbalstīt šo misiju ar savām lūgšanām un ziedojumiem!
LV bankas konta dati – Elina Ubele LV11HABA0551021709583
NL bankas konta dati – NL48INGB0748152105 un BIC INGBNL2A uz E Ubele, Maastricht (NL)

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

REstarts

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Brīnumi notiek…

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Velobrauciens

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Vasaras Bībeles Skola

Labdien bērni un vecāki. Šogad Vasaras Bībeles skola saucas “Brīnumainā sala” – brīnišķīga iespēja iepazīt Jēzu un pavadīt jauku laiku ar citiem bērniem. Būs rokdarbi, našķi, sports, mūzika un Bībeles stāsti.
Šogad vecāku vakars – iespēja redzēt, ko bērni visu nedēļu ir darījuši, notiks 6.augustā plkst. 18.30. Esiet mīļi aicināti.

Šeit ir iespēja saņemt anketu, kuru jāaizpilda vecākiem/ aizbildņiem un 3. augustā (vai līdz tam) jāatnest VECĀKU PARAKSTĪTA, uz Vasaras Bībeles skolu. Anketu būs iespējams arī aizpildīt uz vietas.

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Baznīcu nakts

Līdzās 145 baznīcām visā Latvijā, Jelgavas baptistu draudze piedalīsies Baznīcu naktī, 5. jūnijā no plkst. 18-23 atverot dievnama durvis un aicinot Jelgavas iedzīvotājus un viesus iepazīt mūsu draudzi, tās 140 gadu garo vēsturi, darbību un kalpošanu šodien.

 

Programmā:

18:00 – Zvanu mūzikas koncerts

19:00 – Ieskats draudzes vēsturē, vēsturiski attēli, muzikāla svētdienskolas programma

20:00 – Klaviermūzika – pianists Māris Treijs, teatralizēts jauniešu uzvedums, instrumentālā mūzika draudzes mūziķu izpildījumā

21:00 – Draudzes kora muzikāls priekšnesums „Draudze cauri gadu desmitiem” – vēsture, dziesmas

22:00 – 23:00 Vakara sarunas pie tējas, aizlūgšanas, mūzika

 

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Jaunieši piedāvā!

Posted in Bez tēmas | Leave a comment