Rekvizīti ziedošanai

Jelgavas Baptistu draudze
Reģ. Nr. 90000100388
A/S Swedbank konts: LV14HABA0551003218322
Ziedošanai draudzes svētdienas skolas, biroja un dzīvokļa ēkas jumta nomaiņai un 3. stāva būvniecībai varat ziedot A/S Swedbank kontā – LV24HABA0551043484491

Comments are closed.