LBDS Kongress 2021.05.15.

DZIĻĀK UN PLAŠĀK
Zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu.
- Habakuka 2:14

Sestdien, 15. maijā
Kongress notiks tiešsaistē no Rīgas Mateja baznīcas.

1. DAĻA 9:30-11:30

Svinīgā sēde vietnē lbds.lv/kongress2021.
Aicināts ikviens draudzes loceklis un interesents.
Atskatīsimies uz piedzīvoto, pateiksimies, svinēsim.
Svētbrīdis.
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
Aizlūgums par LBDS emeritētiem garīdzniekiem
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes.
Pielūgsmē vadīs Liepājas Centra draudzes mūziķi.
Pieteikšanās - ej.uz/VisiKongress2021
Dalība bezmaksas.

2. DAĻA 12:00-14:00, pieslēgšanās no 11:30

Darba sēde tikai Kongresa delegātiem, katram personīgi pieslēdzoties Zoom platformā.

Darba kārtība:
Sēdes atklāšana
Kongresa konstruēšanās
Mandātu komisijas ziņojums
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas
Revīzijas komisijas ziņojums
Jaunas draudzes uzņemšana LBDS
LBDS finanšu darbības 2020. gada pārskata un 2021. gada budžeta apstiprināšana
Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā Kongresa Mandātu un Nominācijas komisiju kandidātiem
Mandātu un Nominācijas komisiju vēlēšanas
Balsojums par LBDS Kristīgās dzīves Kredo
Debates, ziņojumi
Noslēgums

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Lieldienu laika dievkalpojumi

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Latvijas televīzijas tiešraides dievkalpojums 2021.01.17 pl.12.00

Aicinām pievērst uzmanību dievkalpojuma sākuma laikam. Šoreiz sākums pulksten 12.00. Mūsu ierastā dievkalpojuma laiks ir pārcelts no pulksten 11.00 uz pulksten 12.00

Tiešraidi varēs vērot Youtube un Facebook kanālos, kā arī LTV1 mājas lapā.

 

 

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Paklausīgu Jauno 2021. gadu

Manas avis dzird manu balsi!

Jāņa evaņģēlijs 10:22-31

Ņemot vērā notiekošo pasaulē un mūsu Latvijā, mums vēl vairāk nepieciešams dzirdēt un paklausīt Jēzum Kristum. Jūs esiet uzticami Kungam, palieciet uzticami Kungam Jēzum Kristum. Vēlos jūs uzrunāt par to, kā tas ir dzirdēt Jēzu Kristu savā dzīvē runājām. Savā sirdī runājam. Jēzus saka, ka Viņam pieder avis. Drusku iepriekš Jēzus pats par Sevi saka: Jāņa ev.10:11 ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. 14 Es Esmu Labais Gans; Es pazīstu Savas avis, un manas avis Mani pazīst. 15 Itin kā Tēvs pazīst Mani, Es pazīstu Tēvu; un Es atdodu Savu dzīvību par Savām avīm. 

Paskatīsimies, kāpēc avis ir tik līdzīgas cilvēkiem dažādās darbībās. Salīdzinājums. Aitām jēriņi nedzimst daudz vienā metienā, parasti 1-2. Aitas ir šķīstas, pieticīgas un bailīgas. Aita ir bara dzīvnieks. Aitas sekos savam aitu barvedim. Barvedis iet pa priekšu un aitas seko. Aitām patīk nomaldīties no bara. Aitas daudz blēj. Reizēm aitas badās. Īpaši teķi badās. Kāpēc nevar pamanīt, ka vilks ir aitu barā iemaldījies? Aitām vajadzētu būt tīrām un ne pelēkām. Viņas ir pelēkas tad, kad ir netīras. Starp tīrām, gaišām aitām, vilku var pamanīt. Aitas aiz sevis atstāj mēslus. Vilks, pirms uzbrukšanas izvārtās aitu mēslos un tad iegūst aitu smaržu. Tāpēc aitas pieņem vilku. Vilks ieskrien aitu barā un uzbrūk vājākai. Aitas tālumā neredz. Viņas seko balsij. Cilvēki reizēm lieto teicienu: „Aita tāda”. Tas ir salīdzinājums. Pirms gulēt iešanas, aitas nometas ceļos un tad apguļas. Tāpat mostoties, pieceļas uz ceļiem, un tad pieceļas visā augumā. Paskatieties, cik daudz līdzību avīm ir ar cilvēku rīcību un ikdienas dzīvi. Ja cilvēki toreiz nespēja klausīties un ticēt tam, ko Jēzus ir teicis un darījis, tad viņi nepieder pie Jēzus „avīm”. Nepieder pie Jēzus ganāmā pulka. Jēzus turpina ar ļoti nozīmīgu apgalvojumu. Tas ir labākais, kas arī mums šodien ir jau pateikts. Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.” 

Piemērs par avīm Skotijas kalnos. Avis bieži nomaldas kalnainās vietās no bara un nokļūst tur, kur pašas saviem spēkiem netiek ārā. Zāle tādās grūti pieejamās vietās ir garšīga. Avis pat lec zemāk no bīstama augstuma, lai nokļūtu tur. Tad, kad ir pagājušas trīs, četras dienas, tad avs sāk blēt pēc palīdzības. Tad, kad viss ir apēsts, kad vairs nav cerība izdzīvot, avs sauc pēc palīdzības. Tad avju gans dzird blēšanu, avs saucienu pēc palīdzības. Tikai tad avju gans dodas viņai pakaļ, apliek virvi un izglābj. Kāpēc ne ātrāk? Kāpēc gans neglābj uzreiz, kad avs ir nolekusi bīstamā vietā? Kā jau teicu, avs ir stūrgalvīga, dumja. Te noder teiciens, „dumjā kā aita.” Ja gans dotos uzreiz viņai pakaļ tā muktu no gana. Viņa lēktu vēl tālāk un, iespējams, nāvējoši savainotu sevi. Gans to ļoti negrib. Jēzus saprot cik stūrgalvīgi mēs varam būt cenšoties paši sevi glābt, pretēji tam, lai ieklausītos, ko Jēzus mums saka, kā Labais Gans, Kurš atdod Savu dzīvību par mums. Jēzus grib, lai mēs dzirdam, saprotam, kas Viņš ir un kas Viņš grib būt mūsu dzīvēs. Jēzus vēlas, lai mēs saprotam, ka līdzīgi kā gans rūpējas par savām avīm, tā Viņš grib parūpēties par katru no mums. Jēzus vēlas, lai mēs sekojam viņa balsij. Viņš grib, lai mēs dzirdam Viņa balsi. To ko Viņš mums jau saka. Viņš grib, lai mēs ejam cauri dzīvei kopā ar Viņu un Viņš, kā Labais Gans izvadīs mūs cauri vētrainai dzīvei. Daudzreiz tev un man ir grūti sadzirdēt Viņa balsi. To, ko Viņš saka mūsu ikdienas dzīves situācijās.

Piemērs, ceļotājs un 300 avis uz ceļa. Kāds vīrs, Bobs Krabtrijs apraksta kādu notikumu no sava ceļojuma. Viņš brauca pa ceļu un nonāca vietā, kur bija sanākuši kopā divi avju gani un runājās. Viņiem kopā bija kādas 300 avis. Ceļotājam bija jāgaida, kamēr ceļš atbrīvosies no avīm. Tad viņam ienāca prātā jautājums. Kā viņi sadalīs, atšķirs katrs savas avis? Viņam par pārsteigumu, viens gans nemaz tik skaļā balsī aicināja avis aiz sevis un viss bars sadalījās divās daļās un sekoja saviem ganiem. Avis pazīst sava gana balsi. Jēzus Kristus aicinājums tev ir dzirdēt un sekot Viņa balsij. Atpazīt Viņa teikto šajā skaļajā pasaulē. Atpazīt Viņa balsi tad, kad apkārt daudz skaļāk skan citi vārdi. Iespējams, ka vairumam no mums nav dzirdes grūtības. Tu vari dzirdēt to, ko tu gribi dzirdēt. Varbūt Jēzus tieši tev šodien saka dzīvībai un tavai dzīvei nozīmīgākos vārdus, lai paglābtu ceļā, kur tu esi. Viņš to ļoti vēlas – Tevi glābt!Cik ļoti tu vēlies to dzirdēt? Cik pieņemami būtu tie vārdi, kuri tev varētu uzreiz nepatikt, bet tie tev būtu ļoti noderīgi tavai turpmākai dzīvei.

Piemērs par 2 draugiem. Divi draugi gāja cauri parkam, kur ir daudz cilvēku un dažādi trokšņi, skaņas. Pēkšņi viens no viņiem saka: ieklausies, dzirdi, kā circenis spēlē. Cik skaista skaņa? Otrs draugs neko no tā nedzirdēja. Viņš dzirdēja tikai pūļa troksni un neko citu.. Tas, kurš dzirdēja circeni ir zoologs un viņa dzirde ir trenēta dzirdēt tādas skaņas. Viņš nevarēja īsti paskaidrot, kā viņš to var. Viņš iebāza roku kabatā un nometa zemē monētu. Tā skanēja. Vairāki apkārtējie cilvēki, tūdaļ atskatījās un pavisam noteikti sadzirdēja lielajā troksnī monētas skaņu. Tad zoologs teica savam draugam: Mēs dzirdam to, ko klausāmies. Varbūt tā ir tā mūsu problēma, ka mēs negribam, necenšamies ieklausīties Viņā. Dzirdam to, kas mums interesē. Jūdi toreiz dzirdēja, bet neticēja. Viņi redzēja brīnumu zīmes, bet nesaprata vēstījumu. Cilvēce ir dzirdējusi vēstījumu cauri gadsimtiem caur Bībeli, caur sludināšanu, caur Sakramentu, caur to, ka Jēzus Kristus ir dzimis, miris un Augšāmcēlies. Mēs esam redzējuši Jēzus Kristus darbību caur Svēto Garu, kā viņš izmaina cilvēku dzīves, bet joprojām šaubāmies. Joprojām neuzticamies.

Piemērs par Teksasas avju ganu dzīvi. Alans Emerijs apraksta vienas nakts piedzīvojumu pavadītu kopā ar avju ganu, kura pārziņā bija 2000 avis. Vakaram atnākot, avju gans sakūra uguni un gatavoja vakariņas. Sargsuņi bija sagūlušies tuvu ugunskuram sildīties. Emerijs skaidri un nepārprotami sadzirdēja ienaidnieka skaņu. Tie bija koijoti, kuri sabļāvās savā starpā. Abās pusēs aitu baram. Sargu suņi neapsargāja avju baru un saprotams, ka arī to koijoti zināja. Avju gans sameta daudz pagales ugunskurā un sataisīja to lielāku. Tad Emerijs, kurš apraksta šo notikumu, ieskatījās avju barā un ieraudzīja simtiem, simtiem mazu gaismiņu. Viņš raksta: „Es sapratu, ka tās mazās gaismiņas ir ugunskura atspulgs viņu acīs. Briesmās avis neskatījās apkārt uz ienaidnieku pusi tumsā, bet avis turpināja skatīties uz savu ganu.” Mēs esam aicināti, lai ticībā skatītos uz mūsu Glābēju, Jēzu Kristu, Ieklausītos mūsu Labajā Ganā, Viņa balsī. Mēs pazīsim Viņu, ja uzticēsimies. Ja būsim Viņa avis. Tad, kad ienaidnieks, velns – avīm tas ir koijots, vilks, draud un tu to dzirdi, tad savu uzmanību velti uz Jēzu Kristu. Lai to izdarītu, tu vari trenēt savu dzirdi, savu maņu uz Jēzu Kristu. Kā māmiņa pazīst savu bērnu saucienu, raudas, niķošanos vai sāpes, tā kristietis var sadzirdēt Jēzus Kristus balsi. To var darīt veltot tam laiku, izzinot, kā tas notiek:

*Tev ir laiks Dieva Vārdam, Bībelei. Tu lasi to, ko Jēzus jau ir teicis, ko mācījis. Tev nav nekas jāizdomā. Tu dari to nevis piespiesti, bet tāpēc, ka tu gribi iepazīt sava Labā Gana balsi.

*Tu pārrunā ar citiem kristiešiem. Nevis ar tiem, kuri neseko Labajam Ganam, bet ar tiem, kuri seko jau ilgāku laiku un iespējams ir labāk iepazinuši Labā Gana balsi. Tev ir vajadzīgs „bars”. Tev ir vajadzīga draudze, kopiena, kurā tu vari pārdzīvot savu dzīvi, veiksmes un neveiksmes.

Mīļie, novēlu paklausību Jēzum Kristum un dzirdēt Viņu Jaunajā 2021. gadā!

Jūsu Mārcis Zīverts

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Mierīgus, klusus, cerības pilnus Kristus Dzimšanas svētkus 2020

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Adventa laika tiešraides dievkalpojumi

Mūsu baznīcā klātienē varam uzņemt 20 cilvēkus pēc valdības noteiktajiem normatīviem saistībā ar Covid-19. Jālieto sejas maska un jāietur distanci vismaz 2 metri. Ievērosim piesardzību šajā laikā. Lietosim dezinfekcijas līdzekļus. Ja vien Jums ir iespēja, palieciet mājās un skatieties tiešraides dievkalpojumus YOUTUBE kanālā: Jelgavas baptistu draudze kā ar Facebook: Jelgavas baptistu draudze

 

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Alfa kurss turpinās ZOOM vietnē

Vari pievienoties Alfa kursam ZOOM vietnē, trešdienās plkst.19.00

KĀ PIEVIENOTIES ZOOM VIETNĒ ALFAS KURSAM?

1. Ja lietojiet telefonu, tad uzinstalējiet bezmaksas ZOOM aplikāciju.

2. Ja lietojiet datoru, vairāk par ZOOM platformu ŠEIT

3. Atrodiet vietu, kur pēc iespējas ir vislabākais internets.

4. Atrodiet telpu, kur ir vismazāk blakus trokšņi.

5.Pārliecinieties, ka jūsu mikrofons un kamera ir ieslēgti.

 

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

18. Novembra Latvijas Valsts svētku dievkalpojuma tiešraide

Draudzīgs atgādinājums!

Mūsu baznīcā klātienē varam uzņemt 20 cilvēkus pēc valdības noteiktajiem normatīviem saistībā ar Covid-19. Jālieto sejas maska un jāietur distanci vismaz 2 metri. Ievērosim piesardzību šajā laikā. Lietosim dezinfekcijas līdzekļus. Ja vien Jums ir iespēja, palieciet mājās un skatieties tiešraides dievkalpojumu 18.novembrī pl.18.00 YOUTUBE kanālā: Jelgavas baptistu draudze.

 

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Iesaisties atbalstot Latvijas un ārzemju bērnus.

VIDEO UZRUNA ŠEIT 

“Tu vari dot bez mīlestības, bet nekad nevari mīlēt bez došanas” /E. Karmaikla

Ir iespēja atbalstīt ar ziedojumu divas mūsu Latvijas organizācijas, kuras darbojas ar bērniem. Un ne tikai ar bērniem. Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs TILTS vēlas iepriecināt bērnus, kuri ir audžu ģimenēs. Tie ir mūs bērni, Latvijas bērni. Varam iesaistīties iekšmisijā. Sarūpēsim bērniem dāvanu Ziemassvētkos. Sarūpēsim audžu ģimeņu vecākiem dāvanu, ka mēs viņus atbalstām. Uzzināt vairāk par centru “Tilts” Biedrība “Baltic Global Initiative”  ZIEDOT Atbalsta centrs “TILTS” ŠEIT

Tāpat ir iespēja atbalstīt ar ziedojumu biedrību “Baltic Global Initiative“, kura darbojas ar bērniem tādās valstīs kā Jordānijā, Indijā, Gruzijā. Saistībā ar Covid-19 ir apgrūtinājumi, lai dāvanas sagatavotu Latvijā un sūtītu uz ārzemēm. Tāpēc ir risinājums. Iesaisties ārmisijas projektā “Izdari manā vietā”. Tad misijas galapunktos sadarbībā ar vietējiem kristiešiem viņi iegādāsies bērnu preces un izveidos dāvanu kastītes bērniem uz vietas. Sīkā vari uzzināt zvaigzneaustrumos.lv ZIEDOT Zvaigzne austrumos ŠEIT

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Jelgavas baptistu draudzes 2020. gada dievkalpojumu tiešraides un ieraksti Covid-19 ārkārtas stāvokļa laikā

Draudzes video ierakstus un tiešraides skatīt ŠEIT

 

 

Posted in Bez tēmas | Leave a comment