Lielā Lūdzamā diena 2. martā

Draudze un draudzes draugi!
Uzaicinu Jūs uz “Lielās Lūdzamās dienas” lūgšanām
mūsu baznīcā jau rīt, 2. martā, plkst. 19.00, Mātera ielā 54.
Nāksim kopā, pēc jūsu spējām, uz darīsim to, ko “Lielā Lūdzamā diena” aicina. Pateiksimies Dievam Jēzus Vārdā un lūgsim Dievam Jēzus Vārdā. Uz tikšanos jau rīt!

“”Lielā Lūdzamā diena” ir īpaša svinama diena, ko Baznīca kopā ar valsti ir noteikusi pastiprinātai dievlūgšanai, svētcerei, grēknožēlai un atgriešanai, reizēm arī pateicībai. Jau Babilonijā un citur bija paradums lielu nelaimju gadījumos noteikt lūdzamās dienas dažādiem nožēlošanas rituāliem un lūgšanām, kas tieši ietekmētu dievību un pamudinātu viņu novērst nelaimi, kā tas redzams, piemēram, Jonas grāmatas 3. nodaļā. Līdzīgi ir rīkojušies arī Israēla tautas vadītāji. Kristietībai kļūstot par valsts reliģiju, līdzīga rīcība sākās arī kristīgās valstīs, piemēram Teodosija Lielā un Kārļa Lielā laikā. Visvairāk lūdzamo dienu prakse ieviesās kara un posta laikos. Sākumā tādas lūdzamās dienas bija vienreizējas, ārkārtējas, bet tās mēdza pārvērsties par pastāvīgām, ik gadus svinamām.”

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Bībeles lasīšanas plāns 2022. gadam

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Adventa un Ziemassvētku laika tēma – “Glābējs” – dievkalpojumu tiešraidēs.

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Žēlastības stāvoklis izved no strupceļa

Novembris ir patriotu mēnesis. Patriots ir cilvēks, kas mīl savu dzimteni, tautu, ir uzticīgs savai dzimtenei, tautai, pašaizliedzīgi darbojas to labā. Taču Dievs mīl šo pasauli un cilvēkus. Joprojām pastāv Labā Vēsts cilvēkiem. Par to šajā uzrunā.

Ja vēlies parunāties par savu izvēli, piezvani vai uzraksti. Labprāt Tevi uzklausīšu. Jelgavas baptistu draudzes

Mācītājs Mārcis Zīverts 26445107  marcis.ziverts@gmail.com

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Bībeles lasīšanas plāns 2021 “LASĪSIM KOPĀ”

Jaunajā 2021. gadā katra diena ir iespēja tuvāk iepazīt Dievu un Viņa plānu tavai dzīvei.  Tāpēc šajā gadā ir aicinājums pievienoties kopīgam Bībeles lasīšanas plānam.

Kopīgi no 1.februāra līdz 31.decembrim lasīsim Jauno Derību un Psalmus. Tikai viena nodaļa dienā.

Šis ir vērtīgi:

-Katram, kurš vēlas izveidot personiskākas attiecības ar Dievu caur Bībeles lasīšanu,

-Katram, kurš vēlas pēc noteikta plāna katru dienu veltīt laiku Bībeles lasīšanai, bet vēl nav sācis,

-Katram, kurš vēl nekad nav lasījis Bībeli un vēlas pamēģināt,

-Katram, kas vēlas lasīt noteiktu rakstu vietu vienlaicīgi ar citiem.

Katru nedēļu atgādinājumam tiks izsūtīta īsziņa ar nedēļas lasīšanas plānu. Ja vēlies pievienoties sūti īsziņu „PIEDALOS” vai zvani Danai tel: +371 22178332. Pēc pieteikšanās Tavs numurs tiks pievienots „Bībeles lasīšanas plāna” sūtīšanas sarakstam.

Vienreiz mēnesī būs arī sagatavota liecība pēc lasītā – iedrošinājuma un pārdomām, kas tiks publicēta Jelgavas Baptistu draudzes mājaslapā.

Pārdomas par Bībeles lasījumu novembrī

Pārdomas par Bībeles lasījumu oktobrī

Pārdomas par Bībeles lasījumu septembrī

Pārdomas par Bībeles lasījumu augustā

Pārdomas par Bībeles lasījumu jūlijā

Pārdomas par Bībeles lasījumu jūnijā

Pārdomas par Bībeles lasījumu maijā

Pārdomas par Bībeles lasījumu aprīlī

PĀRDOMAS par Bībeles lasījumu martā

PĀRDOMAS par Bībeles lasījumu februārī


Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Draudzes pikniks

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

LBDS Kongress 2021.05.15.

DZIĻĀK UN PLAŠĀK
Zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu.
- Habakuka 2:14

Sestdien, 15. maijā
Kongress notiks tiešsaistē no Rīgas Mateja baznīcas.

1. DAĻA 9:30-11:30

Svinīgā sēde vietnē lbds.lv/kongress2021.
Aicināts ikviens draudzes loceklis un interesents.
Atskatīsimies uz piedzīvoto, pateiksimies, svinēsim.
Svētbrīdis.
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
Aizlūgums par LBDS emeritētiem garīdzniekiem
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes.
Pielūgsmē vadīs Liepājas Centra draudzes mūziķi.
Pieteikšanās - ej.uz/VisiKongress2021
Dalība bezmaksas.

2. DAĻA 12:00-14:00, pieslēgšanās no 11:30

Darba sēde tikai Kongresa delegātiem, katram personīgi pieslēdzoties Zoom platformā.

Darba kārtība:
Sēdes atklāšana
Kongresa konstruēšanās
Mandātu komisijas ziņojums
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas
Revīzijas komisijas ziņojums
Jaunas draudzes uzņemšana LBDS
LBDS finanšu darbības 2020. gada pārskata un 2021. gada budžeta apstiprināšana
Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā Kongresa Mandātu un Nominācijas komisiju kandidātiem
Mandātu un Nominācijas komisiju vēlēšanas
Balsojums par LBDS Kristīgās dzīves Kredo
Debates, ziņojumi
Noslēgums

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Lieldienu laika dievkalpojumi

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Latvijas televīzijas tiešraides dievkalpojums 2021.01.17 pl.12.00

Aicinām pievērst uzmanību dievkalpojuma sākuma laikam. Šoreiz sākums pulksten 12.00. Mūsu ierastā dievkalpojuma laiks ir pārcelts no pulksten 11.00 uz pulksten 12.00

Tiešraidi varēs vērot Youtube un Facebook kanālos, kā arī LTV1 mājas lapā.

 

 

Posted in Bez tēmas | Leave a comment

Paklausīgu Jauno 2021. gadu

Manas avis dzird manu balsi!

Jāņa evaņģēlijs 10:22-31

Ņemot vērā notiekošo pasaulē un mūsu Latvijā, mums vēl vairāk nepieciešams dzirdēt un paklausīt Jēzum Kristum. Jūs esiet uzticami Kungam, palieciet uzticami Kungam Jēzum Kristum. Vēlos jūs uzrunāt par to, kā tas ir dzirdēt Jēzu Kristu savā dzīvē runājām. Savā sirdī runājam. Jēzus saka, ka Viņam pieder avis. Drusku iepriekš Jēzus pats par Sevi saka: Jāņa ev.10:11 ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. 14 Es Esmu Labais Gans; Es pazīstu Savas avis, un manas avis Mani pazīst. 15 Itin kā Tēvs pazīst Mani, Es pazīstu Tēvu; un Es atdodu Savu dzīvību par Savām avīm. 

Paskatīsimies, kāpēc avis ir tik līdzīgas cilvēkiem dažādās darbībās. Salīdzinājums. Aitām jēriņi nedzimst daudz vienā metienā, parasti 1-2. Aitas ir šķīstas, pieticīgas un bailīgas. Aita ir bara dzīvnieks. Aitas sekos savam aitu barvedim. Barvedis iet pa priekšu un aitas seko. Aitām patīk nomaldīties no bara. Aitas daudz blēj. Reizēm aitas badās. Īpaši teķi badās. Kāpēc nevar pamanīt, ka vilks ir aitu barā iemaldījies? Aitām vajadzētu būt tīrām un ne pelēkām. Viņas ir pelēkas tad, kad ir netīras. Starp tīrām, gaišām aitām, vilku var pamanīt. Aitas aiz sevis atstāj mēslus. Vilks, pirms uzbrukšanas izvārtās aitu mēslos un tad iegūst aitu smaržu. Tāpēc aitas pieņem vilku. Vilks ieskrien aitu barā un uzbrūk vājākai. Aitas tālumā neredz. Viņas seko balsij. Cilvēki reizēm lieto teicienu: „Aita tāda”. Tas ir salīdzinājums. Pirms gulēt iešanas, aitas nometas ceļos un tad apguļas. Tāpat mostoties, pieceļas uz ceļiem, un tad pieceļas visā augumā. Paskatieties, cik daudz līdzību avīm ir ar cilvēku rīcību un ikdienas dzīvi. Ja cilvēki toreiz nespēja klausīties un ticēt tam, ko Jēzus ir teicis un darījis, tad viņi nepieder pie Jēzus „avīm”. Nepieder pie Jēzus ganāmā pulka. Jēzus turpina ar ļoti nozīmīgu apgalvojumu. Tas ir labākais, kas arī mums šodien ir jau pateikts. Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.” 

Piemērs par avīm Skotijas kalnos. Avis bieži nomaldas kalnainās vietās no bara un nokļūst tur, kur pašas saviem spēkiem netiek ārā. Zāle tādās grūti pieejamās vietās ir garšīga. Avis pat lec zemāk no bīstama augstuma, lai nokļūtu tur. Tad, kad ir pagājušas trīs, četras dienas, tad avs sāk blēt pēc palīdzības. Tad, kad viss ir apēsts, kad vairs nav cerība izdzīvot, avs sauc pēc palīdzības. Tad avju gans dzird blēšanu, avs saucienu pēc palīdzības. Tikai tad avju gans dodas viņai pakaļ, apliek virvi un izglābj. Kāpēc ne ātrāk? Kāpēc gans neglābj uzreiz, kad avs ir nolekusi bīstamā vietā? Kā jau teicu, avs ir stūrgalvīga, dumja. Te noder teiciens, „dumjā kā aita.” Ja gans dotos uzreiz viņai pakaļ tā muktu no gana. Viņa lēktu vēl tālāk un, iespējams, nāvējoši savainotu sevi. Gans to ļoti negrib. Jēzus saprot cik stūrgalvīgi mēs varam būt cenšoties paši sevi glābt, pretēji tam, lai ieklausītos, ko Jēzus mums saka, kā Labais Gans, Kurš atdod Savu dzīvību par mums. Jēzus grib, lai mēs dzirdam, saprotam, kas Viņš ir un kas Viņš grib būt mūsu dzīvēs. Jēzus vēlas, lai mēs saprotam, ka līdzīgi kā gans rūpējas par savām avīm, tā Viņš grib parūpēties par katru no mums. Jēzus vēlas, lai mēs sekojam viņa balsij. Viņš grib, lai mēs dzirdam Viņa balsi. To ko Viņš mums jau saka. Viņš grib, lai mēs ejam cauri dzīvei kopā ar Viņu un Viņš, kā Labais Gans izvadīs mūs cauri vētrainai dzīvei. Daudzreiz tev un man ir grūti sadzirdēt Viņa balsi. To, ko Viņš saka mūsu ikdienas dzīves situācijās.

Piemērs, ceļotājs un 300 avis uz ceļa. Kāds vīrs, Bobs Krabtrijs apraksta kādu notikumu no sava ceļojuma. Viņš brauca pa ceļu un nonāca vietā, kur bija sanākuši kopā divi avju gani un runājās. Viņiem kopā bija kādas 300 avis. Ceļotājam bija jāgaida, kamēr ceļš atbrīvosies no avīm. Tad viņam ienāca prātā jautājums. Kā viņi sadalīs, atšķirs katrs savas avis? Viņam par pārsteigumu, viens gans nemaz tik skaļā balsī aicināja avis aiz sevis un viss bars sadalījās divās daļās un sekoja saviem ganiem. Avis pazīst sava gana balsi. Jēzus Kristus aicinājums tev ir dzirdēt un sekot Viņa balsij. Atpazīt Viņa teikto šajā skaļajā pasaulē. Atpazīt Viņa balsi tad, kad apkārt daudz skaļāk skan citi vārdi. Iespējams, ka vairumam no mums nav dzirdes grūtības. Tu vari dzirdēt to, ko tu gribi dzirdēt. Varbūt Jēzus tieši tev šodien saka dzīvībai un tavai dzīvei nozīmīgākos vārdus, lai paglābtu ceļā, kur tu esi. Viņš to ļoti vēlas – Tevi glābt!Cik ļoti tu vēlies to dzirdēt? Cik pieņemami būtu tie vārdi, kuri tev varētu uzreiz nepatikt, bet tie tev būtu ļoti noderīgi tavai turpmākai dzīvei.

Piemērs par 2 draugiem. Divi draugi gāja cauri parkam, kur ir daudz cilvēku un dažādi trokšņi, skaņas. Pēkšņi viens no viņiem saka: ieklausies, dzirdi, kā circenis spēlē. Cik skaista skaņa? Otrs draugs neko no tā nedzirdēja. Viņš dzirdēja tikai pūļa troksni un neko citu.. Tas, kurš dzirdēja circeni ir zoologs un viņa dzirde ir trenēta dzirdēt tādas skaņas. Viņš nevarēja īsti paskaidrot, kā viņš to var. Viņš iebāza roku kabatā un nometa zemē monētu. Tā skanēja. Vairāki apkārtējie cilvēki, tūdaļ atskatījās un pavisam noteikti sadzirdēja lielajā troksnī monētas skaņu. Tad zoologs teica savam draugam: Mēs dzirdam to, ko klausāmies. Varbūt tā ir tā mūsu problēma, ka mēs negribam, necenšamies ieklausīties Viņā. Dzirdam to, kas mums interesē. Jūdi toreiz dzirdēja, bet neticēja. Viņi redzēja brīnumu zīmes, bet nesaprata vēstījumu. Cilvēce ir dzirdējusi vēstījumu cauri gadsimtiem caur Bībeli, caur sludināšanu, caur Sakramentu, caur to, ka Jēzus Kristus ir dzimis, miris un Augšāmcēlies. Mēs esam redzējuši Jēzus Kristus darbību caur Svēto Garu, kā viņš izmaina cilvēku dzīves, bet joprojām šaubāmies. Joprojām neuzticamies.

Piemērs par Teksasas avju ganu dzīvi. Alans Emerijs apraksta vienas nakts piedzīvojumu pavadītu kopā ar avju ganu, kura pārziņā bija 2000 avis. Vakaram atnākot, avju gans sakūra uguni un gatavoja vakariņas. Sargsuņi bija sagūlušies tuvu ugunskuram sildīties. Emerijs skaidri un nepārprotami sadzirdēja ienaidnieka skaņu. Tie bija koijoti, kuri sabļāvās savā starpā. Abās pusēs aitu baram. Sargu suņi neapsargāja avju baru un saprotams, ka arī to koijoti zināja. Avju gans sameta daudz pagales ugunskurā un sataisīja to lielāku. Tad Emerijs, kurš apraksta šo notikumu, ieskatījās avju barā un ieraudzīja simtiem, simtiem mazu gaismiņu. Viņš raksta: „Es sapratu, ka tās mazās gaismiņas ir ugunskura atspulgs viņu acīs. Briesmās avis neskatījās apkārt uz ienaidnieku pusi tumsā, bet avis turpināja skatīties uz savu ganu.” Mēs esam aicināti, lai ticībā skatītos uz mūsu Glābēju, Jēzu Kristu, Ieklausītos mūsu Labajā Ganā, Viņa balsī. Mēs pazīsim Viņu, ja uzticēsimies. Ja būsim Viņa avis. Tad, kad ienaidnieks, velns – avīm tas ir koijots, vilks, draud un tu to dzirdi, tad savu uzmanību velti uz Jēzu Kristu. Lai to izdarītu, tu vari trenēt savu dzirdi, savu maņu uz Jēzu Kristu. Kā māmiņa pazīst savu bērnu saucienu, raudas, niķošanos vai sāpes, tā kristietis var sadzirdēt Jēzus Kristus balsi. To var darīt veltot tam laiku, izzinot, kā tas notiek:

*Tev ir laiks Dieva Vārdam, Bībelei. Tu lasi to, ko Jēzus jau ir teicis, ko mācījis. Tev nav nekas jāizdomā. Tu dari to nevis piespiesti, bet tāpēc, ka tu gribi iepazīt sava Labā Gana balsi.

*Tu pārrunā ar citiem kristiešiem. Nevis ar tiem, kuri neseko Labajam Ganam, bet ar tiem, kuri seko jau ilgāku laiku un iespējams ir labāk iepazinuši Labā Gana balsi. Tev ir vajadzīgs „bars”. Tev ir vajadzīga draudze, kopiena, kurā tu vari pārdzīvot savu dzīvi, veiksmes un neveiksmes.

Mīļie, novēlu paklausību Jēzum Kristum un dzirdēt Viņu Jaunajā 2021. gadā!

Jūsu Mārcis Zīverts

Posted in Bez tēmas | Leave a comment