LBDS Kongress 2021.05.15.

DZIĻĀK UN PLAŠĀK
Zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu.
- Habakuka 2:14

Sestdien, 15. maijā
Kongress notiks tiešsaistē no Rīgas Mateja baznīcas.

1. DAĻA 9:30-11:30

Svinīgā sēde vietnē lbds.lv/kongress2021.
Aicināts ikviens draudzes loceklis un interesents.
Atskatīsimies uz piedzīvoto, pateiksimies, svinēsim.
Svētbrīdis.
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
Aizlūgums par LBDS emeritētiem garīdzniekiem
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes.
Pielūgsmē vadīs Liepājas Centra draudzes mūziķi.
Pieteikšanās - ej.uz/VisiKongress2021
Dalība bezmaksas.

2. DAĻA 12:00-14:00, pieslēgšanās no 11:30

Darba sēde tikai Kongresa delegātiem, katram personīgi pieslēdzoties Zoom platformā.

Darba kārtība:
Sēdes atklāšana
Kongresa konstruēšanās
Mandātu komisijas ziņojums
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas
Revīzijas komisijas ziņojums
Jaunas draudzes uzņemšana LBDS
LBDS finanšu darbības 2020. gada pārskata un 2021. gada budžeta apstiprināšana
Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā Kongresa Mandātu un Nominācijas komisiju kandidātiem
Mandātu un Nominācijas komisiju vēlēšanas
Balsojums par LBDS Kristīgās dzīves Kredo
Debates, ziņojumi
Noslēgums

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.