Reāli laba puišu nometne BPI DRAFTS 26.-30. jūnijs 2023

BPI DRAFTS

 ”IESAUKUMS” 2023

Mēs dzīvojam laikā, kad sabiedrība ir izslāpusi pēc vīriem, kas ir gatavi uzņemties atbildību par savu dzīvi,  apkārtējo sabiedrību un draudzi. Visos laikos sabiedrībai ir bijusi vajadzība pēc drosmīgiem, atbildīgiem, Dievbijīgiem vīriem, lai tā varētu pastāvēt un veselīgi funkcionēt. Tieši tāpēc mēs organizējam “IESAUKUMS”2023  vasaras nometni puišiem, lai dotu viņiem iespēju ieraudzīt un spert soli pretim tam, lai veidotos par šādiem vīriem.

Vairāk info un REĢISTRĒTIES

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.